– En seier for den folkelige litteraturen

Kulturdepartementet har i dag bestemt at flere forfattere skal ha muligheten til å få støtte fra staten. I dag er det Den norske Forfatterforening (Dnf) som deler ut statens stipendmidler, men nå skal også den konkurrerende organisasjonen Forfatterforbundet få være med å bestemme hvem som får stipender.

Stipendmidlene som tidligere har blitt delt ut av forfatterforeningen har i stor grad bare gått til medlemmer av foreningen. For å bli medlem må litteraturen forfatteren ha skrevet opp til vurdering i Det litterære råd, for å avgjøre om litteraturen er god nok.

Forfatterforbundet ble stiftet for omtrent ett år siden, som en motvekt til dette. De representerer de mer folkelige litteratursjangrene, altså de som ikke fikk være medlem i Dnf.

Forfatterforbundet jubler

Forfatterforbundets leder, Jan Ove Ekeberg, forteller at dette nå gir nye muligheter.

– Nå kan alle de skjønnlitterære sjangrene søke tilskudd. Tidligere har man ekskludert hele sjangere for muligheten til å få stipend, sier han til NRK.

Han forteller at det at de nå får være med å fordele disse midlene innebærer at de kan etablere en profesjonell organisasjon.

– Vi har drevet denne foreningen på dugnad i et år, så denne avgjørelsen var nå et slags være eller ikke være for vår del, sier han.

Ekeberg, som blant annet har skrevet bokseriene Vilja Vikingjente, Den siste vikingkongen og I sverdets tid.

– Dette er en seier for den folkelige delen av norsk litteratur, og det betyr mye for bredden i det norske boktilbudet, sier Ekeberg til NRK.

– Naturlig

Det er Kulturdepartementet som bestemmer hvem det er som får være med å fordele midlene fra biblioteksvederlaget.

Statssekretær Frida Blomgren i Kulturdepartementet.

Foto: Mona Lindseth / Kulturdepartementet

Statssekretær Frida Blomgren skriver i en e-post til NRK at Forfatterforbundet tilfredsstiller de formelle kravene for å få være med i ordningen.

– Vi har organisasjonsfrihet her i landet og det er et betydelig antall forfattere som ønsker at Forfatterforbundet skal ivareta deres interesser, skriver Blomgren i e-posten.

Forfatterforbundet leverte sin søknad om å være med å forhandle om biblioteksvederlaget 1. november.

– Ny avtale skal fremforhandles i nær fremtid. Det er naturlig at Forfatterforbundet blir en del av den nye avtalen, skriver hun videre.

Den norske Forfatterforening avviser i en SMS til NRK at de ekskluderer hele litterære sjangre. Utover det har de ikke anledning til å kommentere saken mandag kveld.

Publisert 4. feb. kl. 19:28 https://www.nrk.no/kultur/_-en-seier-for-den-folkelige-litteraturen-1.14415106

Skrivekurs Norsk Forfatterutvikling www.forfatterutvikling.no

Øyvind Johansen