Cappelen Damms årlige debutantantologi

Antologien har siden 1986 vært et arnested for fremtidige forfatterskap og en lang rekke av forfattere har startet sin litterære karriere i Signaler. På denne måten er Signaler et viktig tilskudd til bredden i norsk litteratur.

Forfatter Eivind Hofstad Evjemo er redaktør for Signaler.

Alle slags skjønnlitterære uttrykk kan vurderes for antologien; dikt, essay, kortprosa, noveller, romanutdrag etc. Lengden på teksten bør være 2-20 sider.

Teksten sendes til: 
Cappelen Damm forlag
SIGNALER/Redaksjon for norsk skjønnlitteratur
Postboks 1900 Sentrum
0055 Oslo


Vi ønsker at du sender inn papirmanus, gjerne med 12 pkt skrift og 1,5 linjeavstand. Husk å oppgi navn, adresse, mailadresse og telefonnummer.

Alle får svar, men ubenyttede bidrag blir ikke returnert.

Innleveringsfrist er 1. desember.

Les mer om Signaler-debutantene på vår blogg Forlagsliv

Les om designet på Signaler 2016

Ubåt