Hva er garantien?

Studiebetingelser med kvalitetsgaranti!
Hvis du etter å ha studert studiemateriellet i 10 dager ikke er absolutt fornøyd, kan du avbestille/returnere og få refundert kursavgiften.
Angre/returretten gjelder ikke for levering av den elektroniske utgaven av skrivekurset (levert pr e-post), da denne ikke er mulig å levere tilbake (returnere) ref. angrerettloven § 22 n, unntak fra angreretten.

Ved benyttelse av angreretten må eleven gi Norsk Forfatterutvikling skriftlig beskjed, samt returnere studiemateriellet i samme stand som ved mottakelse.

Unnlater eleven å hente bestilt studiemateriell på posten, må Norsk Forfatterutvikling få skriftlig beskjed innen returfristen dersom dette skal betraktes som en avbestilling. Eleven vil da bli belastet et ekspedisjonsgebyr på kr. 180,- i tillegg til returfrakt kostnaden. Dersom N.F.U. ikke mottar skriftlig melding, forblir studierettighetene opprettholdt og kursavgiften innkreves som avtalt ved bestilling.

Norsk Forfatterutvikling forplikter seg til å yte undervisning via internett og i form av det obligatoriske studiemateriell. Veileder vurderer og kommenterer alle obligatoriske innsendinger via internett eller brev. Tidsfristen for gjennomføring av kurset er at alle oppgavene må være besvart innen 24 måneder fra eleven mottar studiemateriellet.

Påmeldingen er bindende og studieavgift må betales fullt ut uavhengig av i hvilken grad de tilbudte tjenestene blir benyttet. Dette gjelder ikke i de tilfelle hvor studenten benytter seg av angreretten som beskrevet ovenfor.

Studieavgiften kan betales kontant via postoppkrav eller via avdragsordningen. Ved mislighold av betalingsbetingelsene bortfaller Norsk Forfatterutvikling sine forpliktelser, samt at det medfører tap av studierettighetene for studenten og ordinær rettslig inndrivelse iverksettes. Ved mislighold i avdragsavtalen forbeholder N.F.U. seg retten til å kreve resterende beløp innbetalt omgående.